Diensten Waterzijdig inregelen
Waterzijdig inregelen

Waterzijdig inregelen: minder gas, meer comfort

De stookkosten met 20 tot 30% per jaar verlagen en het gebouw comfortabeler verwarmen. Dat is voor elk utiliteitsgebouw, zoals een school of een verzorgingstehuis, het resultaat van het “waterzijdig inregelen” van de cv installatie.

 

Comfort

Het is in een utiliteitsgebouw geen uitzondering dat ver van de ketels verwijderde ruimten bijna niet warm te krijgen zijn, terwijl in de ruimten dichtbij de ketel een radiator dicht moet worden gedraaid.

 

Een waterzijdig ingeregelde cv-installatie verhelpt dit probleem, daarmee kan in het gehele gebouw een constante aangename temperatuur worden bereikt. In goed ingeregelde ruimten is het prettiger werken dan in een te warm of te koud vertrek.

 

Hoe werkt het

Met een instelschroef onder de radiatorknop of een apart ventiel, wordt de doorstroming zodanig vergroot of verkleind dat de radiator de optimale hoeveelheid warmte afgeeft. Zo kan een gelijkmatige verwarming van de verschillende vertrekken worden bereikt.

 

De kosten

De kosten van het waterzijdig inregelen zijn afhankelijk van de grootte van het gebouw en de omvang van de cv-installatie. Ter indicatie: de kosten voor het gehele proces variëren van € 1.700,-- tot € 2.500,-- voor een gemiddeld utiliteitsgebouw. De praktijk leert dat een terugverdientijd van één tot twee jaar op dit moment realistisch is.